Jdi na obsah Jdi na menu

Základní kurz

Základní kurz paměťových technik a technik učení

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO ZÁKLADNÍHO KURZU: Kurz se bude konat, jakmile to bude vzhledem k protiepidemiologickým opatřením možné. Předpokládáme, že by to mohlo být již v lednu. 

light bulb on black surface

 

PRVNÍ DEN:

Úvodní část kurzu je věnována teorii. Vysvětlím Vám, co to jsou paměťové techniky, jak fungují a proč, k čemu se dají použít. Dále Vás seznámím s nejnovějšími poznatky o lidském mozku a o jedné z jeho zásadních funkcí – paměti. Neboť právě paměť je základem naší osobnosti. Jak řekl Dominik Esquirol, jeden z největších francouzských psychiatrů, skutečnými žebráky se stáváme až tehdy, přijdeme-li o paměť.

V následující části výkladu uvedu příklady tradovaných paměťových pomůcek, z nichž některé jistě budete znát ze školy. Informace v nich zakódované si bezpochyby pamatujete dodnes.

Nyní přichází ta správná chvíle, abych Vás seznámila se dvěma stěžejními kategoriemi paměťových technik – systémem spojovacím a systémy přiřazovacími. Vysvětlím Vám jejich princip a způsoby použití v praxi. První den půjde o METODU PŘÍBĚHU, systém ČÍSLO-SYMBOL / RÝM a úvod do MASTER SYSTÉMU.

DRUHÝ DEN:  Nejprve se budeme věnovat procvičení paměťových technik z minulého dne, poté přijde na řadu výklad a praktické ukázky použití královské paměťové techniky – metody paměťového paláce.

Následuje seznámení s metodou akrostichu, metodou klíčového slova (mimořádně užitečná technika při studiu cizích jazyků a pamatování jmen) a jako bonus Vás naučím kalendář na letošní rok. 

Cena kurzu včetně materiálů: 650,- Kč