Jdi na obsah Jdi na menu

O paměťových technikách

Brain, Turn On, Education, Read, Book

Jazyková škola GATE Náchod slaví v tomto školním roce 30 let své úspěšné existence. A po celou tu dlouhou dobu její lektoři hledali a hledají způsoby, které studentům učení jazyků zjednoduší a udělají jej zábavnějším a efektivnějším.

V posledních letech využíváme paměťové techniky ve výuce jazyků, protože studentům usnadňují život zejména při učení slovíček a slovesných vazeb či nepravidelných sloves. Protože však paměťové techniky a techniky učení obecně mají mnohem širší využití a vzbudily značný zájem nejen u našich studentů, začali jsme již v předloňském školním roce pořádat víkendové semináře i pro veřejnost.

Pro koho přesně jsou naše semináře určeny? Studentům od 15 let, kterým umožní výrazně snazší a efektivnější zvládání učiva. Máme vyzkoušeno, že i průměrný student dosahuje v krátké době velmi dobrých studijních výsledků. Dospělým pomáhají paměťové techniky v práci i běžném životě. Víte-li jak na to, už nikdy nezapomenete nic důležitého. Všechna fakta, seznamy, termíny, jména, čísla atd. zůstanou bezpečně uloženy ve Vaší paměti. Starší lidé mohou tyto techniky navíc využít k trénování paměti.

Paměťové techniky jsou ve skutečnosti prastarou záležitostí, neboť se ukazuje, že je využívali lidé již zhruba před pěti tisíci lety, tedy v dobách, kdy ještě neznali písmo a vše důležité si zkrátka museli pamatovat a předávat dalším generacím. S vynálezem knihtisku a obecným rozšířením znalosti psaní však postupně tato dovednost upadala.

V Česku si paměťové techniky teprve vyšlapávají svou cestu, ale na západ od našich hranic jsou s nimi již delší dobu seznamováni nejen studenti na univerzitách, ale také žáci na nižších stupních vzdělávacího systému. Ale i u nás se blýská na časy. Uveďme tři příklady za všechny: Západočeská univerzita v Plzni nabízí svým studentům od tohoto akademického roku kurzy paměťových technik. Od roku 2005 se každoročně koná akce nazvaná Národní týden trénování paměti. A Akademie věd České republiky pořádá každoročně akci s názvem Týden mozku, kde se mnozí přednášející věnují právě paměti.

Kromě své nesporné užitečnosti mají paměťové techniky ještě jednu výbornou vlastnost. Jsou totiž zábavné, takže učení přestává být mučení. Člověk znovu nachází svou dávno ztracenou radost z poznávání a učení.

Naše semináře základních technik jsou dvoudenní a konají se vždy o víkendu. Začátek je v 9.00, končíme mezi kolem 13.00 hodiny - záleží na počtu dotazů. Ve skupině je maximálně 8-9 osob

Pořádáme i semináře pokročilých technik.