Jdi na obsah Jdi na menu

O paměťových technikách

Brain, Turn On, Education, Read, Book

Jazyková škola GATE Náchod slaví v tomto školním roce 32 let své úspěšné existence. A po celou tu dlouhou dobu její lektoři hledali a hledají způsoby, které studentům učení jazyků zjednoduší a udělají jej zábavnějším a efektivnějším.

V posledních letech využíváme paměťové techniky ve výuce jazyků, protože studentům usnadňují život zejména při učení slovíček a slovesných vazeb či nepravidelných sloves. Protože však paměťové techniky a techniky učení obecně mají mnohem širší využití a vzbudily značný zájem nejen u našich studentů, začali jsme před čtyřmi lety pořádat víkendové semináře i pro veřejnost.

Pro koho přesně jsou naše semináře určeny? Studentům od 15 let, kterým umožní výrazně snazší a efektivnější zvládání učiva. Máme vyzkoušeno, že i průměrný student dosahuje v krátké době velmi dobrých studijních výsledků. Dospělým pomáhají paměťové techniky v práci i běžném životě. Víte-li jak na to, už nikdy nezapomenete nic důležitého. Všechna fakta, seznamy, termíny, jména, čísla atd. zůstanou bezpečně uloženy ve Vaší paměti. Starší lidé mohou tyto techniky navíc využít k trénování paměti.

Paměťové techniky jsou ve skutečnosti prastarou záležitostí, neboť se ukazuje, že je využívali lidé již zhruba před pěti tisíci lety, tedy v dobách, kdy ještě neznali písmo a vše důležité si zkrátka museli pamatovat, aby tyto znalosti mohli předávat dalším generacím. S vynálezem knihtisku a obecným rozšířením znalosti psaní však postupně tato dovednost upadala.

V Česku si paměťové techniky teprve vyšlapávají svou cestu, ale na západ od našich hranic jsou s nimi již delší dobu seznamováni nejen studenti na univerzitách, ale také žáci na nižších stupních vzdělávacího systému. Ale i u nás se blýská na časy. Uveďme tři příklady za všechny: Západočeská univerzita v Plzni nabízí svým studentům od loňského akademického roku kurzy paměťových technik. Od roku 2005 se každoročně koná akce nazvaná Národní týden trénování paměti. Akademie věd České republiky pořádá každoročně akci s názvem Týden mozku, kde se mnozí přednášející věnují právě paměti. Rovněž probíhá intenzivní výzkum paměti právě v rámci AVČR.

Kromě své nesporné užitečnosti mají paměťové techniky ještě jednu výbornou vlastnost. Jsou totiž zábavné, takže učení přestává být mučení. Člověk znovu nachází svou dávno ztracenou radost z poznávání a učení.

Naše semináře základních technik jsou dvoudenní a konají se vždy o víkendu. Začátek je v 9.00, končíme mezi 13.00 a 14.00 hodinou - záleží na počtu dotazů. Ve skupině je maximálně 10 osob

Pořádáme i semináře pokročilých technik.